Đười Ươi và chó đi đào Khoai Lan - Coi và cười té ghế [Tại nhật bản]