Cá heo nhoài người ra khỏi mặt biển để hôn con chó