ScienceCasts: The Harvest Moon - Đây là những bí ẩn về Full Moon - Trăng tròn có thể bạn chưa biết.

Dấu hiệu Full Moon (Trăng tròn) một lần trong mỗi tháng là thời điểm mà chúng ta có thể nhìn nhận lại rõ ràng mọi việc xung quanh. Trong văn hóa và lịch sử, trăng tròn có một ý nghĩa nữa, đó là những sự thay đổi từ tháng này sang tháng khác trong một năm. Đây là những bí ẩn về Full Moon - Trăng tròn có thể bạn chưa biết.