Sinh vật kỳ dị có hình dạng giống nhện nhưng có đầu giống chó sói