Cánh mày râu choáng với mẹo ăn chống trôi son của chị em