Người đàn ông thật là may mắn trong tình huống này