Cách cài đặt và chơi PUBG Mobile trên giả lập LDPlayer

Nếu không thể sử dụng Tencent Gaming Buddy, chúng ta có thể cài đặt và chơi PUBG Mobile trên giả lập Android LDPlayer.