Panda Supermarket gameplay

Panda Supermarket là game nhận dạng mặt chữ, đồ vật, màu sắc cho trẻ em thông qua hình ảnh chú gấu Panda đáng yêu. Game Panda Supermarket sẽ mang đến một không gian siêu thị rộng lớn với vô số những mặt hàng để thử thách và giáo dục trẻ nhỏ khi đến tuổi mầm non.