Đăng nhập nhiều tài khoản Facebook Messenger trên iPhone - Đăng nhập nhiều tài khoản Facebook Messenger cùng lúc

Facebook hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản Facebook Messenger trên cùng một thiết bị cho nền tảng Android từ đầu năm, nhưng cho tới nay mới chính thức hỗ trợ nền tảng iOS.