Proxima Centauri's Alien Planet Closer Than You Think - With Right Spacecraft | Video - Trái đất thứ 2 Proxima b ở gần trái đất

Trái đất thứ 2 Proxima b ở gần trái đất hơn bạn tưởng. Một "bản sao Trái Đất" chỉ cách hệ Mặt Trời hơn 4 năm ánh sáng có thể là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh. Hãy đọc thông tin dưới đây để biết những sự thật "kỳ lạ" về hành tinh mới được tìm thấy này nhé.