Hàng trăm người ngâm mình trong hồ ớt để tham dự cuộc thi ăn cay xé lưỡi