Người dân hoảng loạn vì trận mưa đá giống "ngày tận thế"