Cách để mở nắp đồ hộp thức ăn khi không có đồ khui