Buồn ngủ nhưng muốn đi tắm thì đây là lựa chọn tốt nhất