Chăn dập lửa khiến đám cháy xe tắt ngúm trong 20 giây