Xe khách đâm gãy barie, nằm vắt trên đường ray khi tàu hoả lao tới