Lao xe tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng ô tô ngược chiều