Cỗ máy này có thể đào chiến hào chỉ trong vài giây