Rô bốt đấu kiếm chơi bóng bàn, mềm mại linh hoạt và cực kỳ chính xác