Ôtô 45 chỗ tông xe du lịch văng xuống rãnh thoát nước