Ông già Noel cưỡi phân khối lớn đuổi bắt ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy