Những cách thoát nạn khi cháy chung cư

Không được sử dụng thang máy mà dùng khăn ướt trùm lên mặt cúi khom đi ra cầu thang bộ; gọi điện thoại 114; tuyệt đối không nhảy từ tầng cao nếu không có hướng dẫn của cứu hộ.