Kích đội nâng xe sẽ như thế nào dưới sức ép của máy nén thủy lực