Video Hazard và F2 Freestylers thi tâng bóng trên sân cỏ