Người đàn ông Ấn Độ biến thành cầu lửa vì bị điện giật