Hướng dẫn tạo ảnh avatar chữ viết tay nguệch ngoạc trend Gucci

Gucci đang tạo trend bằng cách thay đổi ảnh đại diện Facebook bằng chữ viết tay nguệch ngoạc vô cùng hấp dẫn. Có lẽ đây chính là trend mới nhất của cộng đồng mạng trên trên toàn thế giới năm 2020.