Kiến trúc sư Pháp dựng tòa lâu đài khổng lồ hoàn toàn từ bìa cứng