Loài cá “ma” chỉ sống ở độ sâu 7,5km dưới đáy biển, tan chảy khi lên bờ