Bàn thắng Siêu đẳng cấp ngã bàn đèn cách xa 30m của Ibrahimovic