Khoảnh khắc ấn tượng hàng chục con cá đuối tung mình trên không trung