Hướng dẫn thiết lập thông báo hợp đồng sắp hết hạn trên Excel

Hiện nay hầu hết bộ phận nhân sự đều đã sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự để quản lý thông tin nhân viên cũng như hợp động lao động. Tuy nhiên nếu không có phần mềm nhân sự bạn vẫn có thể tự thiết kế 1 file Excel để quản lý các vấn đề liên quan đến thời hạn lao động, ngày hết hạn hợp đồng hay cảnh báo nhân viên sắp hết hạn hợp đồng.