Hướng dẫn cập nhật trạng thái trên Facebook Messenger

Mới đây nhất, ứng dụng Facebook Messenger vừa mới cập nhật thêm tính năng hiển thị trạng thái hoạt động vô cùng thú vị. Mời các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn cập nhật trạng thái trên Facebook Messenger.