Hướng dẫn cách tạo khóa công thức trong Excel

Bạn tạo ra các file Excel với nhiều công thức phức tạp và muốn bảo vệ bản quyền cho sản phẩm của mình trước khi chia sẻ dữ liệu với mọi người? Để làm được điều này sau khi thực hiện xong hãy khóa công thức trong file Excel đó lại để đảm bảo dữ liệu do bạn tạo ra không bị thay đổi sai lệch.