Cá bị lóc gần hết thịt bổng bật dậy. Đây mới là cá tươi này!!!!