Cỗ máy tự hành lớn bậc nhất thế giới, cõng 1500 tấn trên lưng mà nhẹ như không!