Cách chặn Chrome 69 tự đăng nhập và thu thập dữ liệu cá nhân

Chrome 69 tự động đăng nhập tài khoản Google, Chrome 69 thu thập thông tin người dùng, hay Chrome 69 tải lịch sử trình duyệt người dùng lên máy chủ Google... đó là những gì mà chúng ta đang được nghe thấy hàng ngày kể từ khi trình duyệt web được cho là tốt nhất thế giới này nâng cấp lên phiên bản m