Lintalist introduction (white background) - Công cụ quản lý snippet tuyệt vời

Lintalist là công cụ quản lý snippet hữu ích giúp người dùng nhanh chóng chèn những đoạn văn bản hay dùng hoặc nhóm chúng vào những danh mục khác nhau.