Trời cực lạnh, chó thè lưỡi ra ngoài bị dính tịt vào nắp cống tại Nga