Hướng dẫn xem tổng số tiền đã chi tiêu cho Shopee

Video hướng dẫn xem tổng số tiền đã chi tiêu cho Shopee, lịch sử mua hàng trên Shopee, cũng như tổng số đơn hàng đã hoàn thành, giúp mọi người dễ dàng xem mình đã dành bao nhiêu tiền cho việc mua sắm online, cũng như để đu trend và chia sẻ với bạn bè, người thân trên mạng xã hội.