Hướng dẫn xem thủ tục đăng ký thường trú trên Zalo

Zalo đã cho phép người dân của một số nơi ở tỉnh Tây Nguyên, có thể có thể xem các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại các cơ quan có thẩm quyền. Với tính năng này chúng ta sẽ biết được hồ sơ cần phải chuẩn bị, hoặc đơn đăng ký với mẫu đơn có sẵn để bạn tải xuống và in khi có nhu cầu.