Quá trình xây dựng tòa nhà cao 10 tầng chỉ trong hơn 1 ngày