Xe chở nước bị hàng trăm con bò vây kín giữa thời tiết hạn hán