Apple quên mất rằng MacBook Pro mới có thiết kế "tai thỏ"?