Hướng dẫn đổi DNS trên iPhone, iPad - Download.com.vn

Cũng như máy tính chạy Windows hoặc Android, nền tảng iOS cũng chỉ cho phép người dùng thay đổi DNS cho từng mạng Wi-Fi mà thiết bị kết nối. Để thay đổi DNS trên iPhone nhằm tăng tốc độ mạng, mời các bạn thực hiện theo video hướng dẫn.