Vua cơ điên” Việt tung tuyệt kỹ gài bi, đánh 5 cơ đứng yên một góc