Cách sử dụng Dinosaur 4D+ để quan sát khủng long 4D

Dinosaur 4D+ (ứng dụng xem mô hình khủng long 4D) là ứng dụng thực tế ảo độc đáo, cho phép người dùng có thể sử dụng điện thoại di động của mình để quan sát những loài khủng long thời tiền sử một cách chi tiết nhất.