Khi bạn rất muốn đập phá để xả cơn giận, nhưng lại sợ ăn đòn