Vịt chiến đấu với chim săn mồi để bảo vệ cánh cụt con