19 tòa nhà cao tầng hóa tro bụi trong 10 giây ở Trung Quốc theo hiệu ứng Domino