Rắn hổ mắc kẹt đầu trong lon bia và cái kết không ai ngờ tới